Güneş Enerjisi Teşvikleri 2022

Tarih: 12.03.2024 15:30
Güneş Enerjisi Teşvikleri 2022

Güneş Enerjisi Teşvikleri

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santralleri kurulması ve enerji üretimi için yaptığı teşviklerdir. Güneş enerjisi teşvikleri aşağıdaki gibidir:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD
TKDK’nın yürüttüğü IPARD programı ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, Türkiye tarım sanayinin AB pazarına açılmasında destek olunur.
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Finansmanı
TurSEFF yenilenebilir enerji kredisi, Ulusal Yenilenebilir Enerji Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunur. Ayrıca, enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüş sağlayabilecek yeni sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirildi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
KKYDP, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesidir. KKYDP kapsamında, kırsal bölgelerde yapılan yeni tesis başvurularına, tamamlama başvurularına ve kapasite arttırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularına 3.000.000 TL’lik projeye kadar %50 güneş enerjisi hibe desteği sağlanıyor.

Güneş enerjisi sistemleri teşviklerinden yararlanmak için her programı ayrı ayrı takip edip zamanında başvuru yapılması gerekir. Güneş enerjisi sistemi fiyatları hakkında bilgi edinmek için güneş enerjisi sayfamızı ziyaret edin.

Güneş Enerjisi Vergi Muafiyeti

2 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre çatıda enerji üreticileri gelir vergisinden muaftır.

6446 sayılı Kanun’un 14. Maddesi uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurulan çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 KW (10KW da dahil) olan, elektrik üretim tesisinden, ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, gelir vergisinden muaftır. Bu düzenlemeden sadece kişiler faydalanabilir, şirketler için geçerli değildir.

GES KDV Muafiyeti

Ayrıca, 18 Ocak 2019’da Resmî Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin j bendine yapılan ekleme ile yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına yönelik mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV istinası getirilmiştir.

Güneş Enerjisi Teşvikleri için Gerekli Belgeler

Güneş enerjisi teşvikleri için gerekli belgeler teşviğe göre değişir. Temelde istenen belgeler benzerdir. TKDK teşviği için aşağıdaki belgeler istenir:

 • Başvuru formu
 • Taahhütname
 • Teknik kurumlardan temin edilen resmî belgeler
 • Uygun olan/ uygun olmayan harcamaların detaylı tabloları
 • Seçilen teklifler ve ekleri
 • Seçilmeyen teklifler ve ekleri
 • Maliyetleri gerekçelendirme tablosu
 • Yasal mali tablolar
 • Mevcut varlıklar listesi
 • Projeler ve metraj cetveli
 • Makine ekipman yerleşim planı ve listesi
 • Yapı ruhsatı ya da yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı
 • İş planı
 • Teknik proje
İlgili Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...